Tag: 山田錦

【清酒學堂】介紹清酒的靈魂 -「酒造好適米」

市面上既酒米品種已經有成超過一百種,而且每款都有各自既特性,咁究竟點先係酒造好適米?