Tag: 生原酒

【清酒學堂】簡易選酒指南 – 生原酒

今次就等我為大家介紹吓呢款越黎越受香港人追棒既酒 — 生原酒,以下落黎就解構一吓佢地既原理同特別之處。